Prøysendebatten

Bakgrund

Efter Jørn Simen Øverlis debattinlägg “Prøysenblokkeringen” i Klasskampen den 13 juli 2013 följde en omfattande debatt. På den här sidan finns debatten samlad.

proysen-blokkeringen