Om Jørn Simen Øverli

Download a biography in english

JØRN SIMEN ØVERLI  (født 1950) er utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo med gitar som hovedinstrument. Grunnleggende gitarspill lærte han av den eksperimentelle komponisten og gitaristen Bjørn Fongaard fra han var 12 år og kompet seg sjøl i gjennom farens hyllemetere med svenske viser tidlig i tenårene. Jørn Simen hadde mange viseverksteder i 60- og 70-åra og ga ut en omfattende gitarskole  «Gitar for Alle» i 1980.

Fra 1985 har han levd av å synge viser og alt som har med det å gjøre.  Han har gitt ut  12 phonogrammer, de fleste på Kirkelig Kulturverksted,  og skrevet 4 bøker om og med viser.

leave1Gjendiktning av viser fra Sentral- og Øst-Europa har vært sentralt for JSØ.  En interesse han fikk etter å ha opplevd polakkenes kamp for frihet under unntakstilstanden på begynnelsen av 1980-tallet, og ga ut en CD med egne gjendiktninger og versjoner av «Solidarnosc»-sanger.  Det ble konserter i Norge og Polen med framstående polske musikere og den sentrale dikteren, politiske journalisten og visekunstneren Jacek Kaczmarski (1957 – 2004).

Gjennom dette arbeidet skjønte han at Russlands store sønn;  visedikter og skuespiller Vladimir Semjonivitsj Vysotskij (1938-1980) var en stor inspirator for fagbevegelsen Solidarnosc’ seier. En seier  som ble begynnelsen på Murens fall.  Sovjets president på 70-tallet, Leonid Bresjnev  kalte Vysotskij for den farligste opposisjonelle i unionen. Denne interessen  ble til 2 CD-er, en bok, foredrag og hittil rundt 1700 konserter i inn-og utland med JSØs egne gjendiktninger og tolkninger av Vysotskijs viser.

leave2Som 12-åring var JSØ maskot i Visens Venner.  Klubben som grunnla norsk visetradisjon.  Her møtte han Alf Prøysens verker og viser til fulle og de har vært med ham hele livet. På begynnelsen av 1990-tallet lagde JSØ en rekke epokegjørende radioprogrammer sammen med Magne Lindholm om Prøysens kunst.  Han var mannen bak referanseverket «Original Prøysen»  – en boks med 5 CD-er hvor Prøysen synger sine egne viser i NRK-opptak.

« Det var Jørn Simen Øverli som åpnet for nytolkning av Prøysens verk, gjennom utgivelsen i 1992 «I min fars hus er det mange rom og de fleste er kjelleren». Utgivelsen var kontroversiell, men i dag ser vi at den er en klassiker, som demonstrerte mangfoldet og tolkningsmulighetene i Prøysens verk. »

Magne Lindholm, tidligere sjef for NRK P2s kulturredaksjon

Seinere har han også reist rundt med jazzpianisten Helge Lien og saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm med ukjente og upubliserte Prøysenviser som ikke passet inn i bildet av «kose» og «liksom-glade» Prøysenbildet som stort sett rådet i hans samtid.  Via samples fra NRKs arkiver fører han artige, morsomme og overraskende «samtaler» med Prøysen fra scenen.leave4

Sommeren 2013 satte JSØ i gang en mediadebatt som varte over en måned om om nye generasjoners artister og musikere muligheter til å behandle Prøysen viser på moderne måter for å gjøre Prøysens verker tilgjengelig i moderne tonespråk.   Nå har han også et program med Sølvguttene som synger Prøysens gutteviser. «Gull i munn».

Før dette lagde han et polsk/norsk band som heter «Karuzela» som synger  hans gjendiktninger av kjente polske viser.  Nå veksler han med konserter mellom disse programmene og Markavisene han har samla inn gjennom flere år i Nordmarka og Krokskogen.

I 1995  tok JSØ initiativet til å starte Josefine Visescene som i dag er Norges ledende forum for viser.  Hele tida JSØ er program-og bookingansvarlig, styrer den kunstneriske profilen, og er økonomi – og søknadsansvarlig.

 

leave3LASTE NED CV (pdf)

 

« Det mest oppsiktsvekkende ut fra min synsvinkel er hans gjendiktninger av  Vysotskij som er vanskelig å gjendikte til et meningsfylt norsk.  Det har Øverli klart, og dermed gjort Vysotskijs vesentlige og sære forfatterskap kjent her i landet. »

PER EGIL HEGGE, journalist, forfatter, Russlands-spesialist og korrespondent

« Jeg er imponert over dybden og bredden i JSØ sin kulturformidling.—Spesielt Vysotskij—JSØ sin virksomhet kan sies å være verdifull tosidig kulturutveksling mellom Russland og Norge. »

JAHN OTTO JOHANSEN, tidl. utenriksredaktør  i NRK TV, og Russlandkorrespondent, sjefsredaktør i Dagbladet og Fritt Ordprofessor

jorn_simen_overli_portrait
Foto: Erik Thallaug

« Som musiker er Jørn Simen Øverli helt unik, med en enorm dynamikk og en evne til å skape uforutsigbar, medrivende framdrift som vanligvis kun kan høres hos de beste jazzmusikerne. En slags vise-improvisatør av stort format. »

Helge Lien, jazzpianist

« Øverli er en av de beste og mest uttrykksfulle visekunstnere i Skandinavia. Med sine høyst personlige tolkninger av norske viser, ikke minst av Prøysen,har han bevist at norsk visekunst, uansett alder og opphav, kan fornyes og formidles med nytt trøkk og gjøres aktuell igjen. »

Jan Eggum, visesanger

« Det geniale grepet i Øverlis virke er blandingen av det lav-og høykulturelle i ett og samme uttrykk, dette er sjelden kost her til lands. »

Stian CarSTENsen, komponist, trekkspiller og multiinstrumentalist

« Personlig har jeg kjent JSØ siden han var ganske ung. Han har aldri latt seg friste av ”trender” og lettkjøpte påvirkninger med kommersiell hensikt. Han har fulgt sine egne veier og skapt sin egen helt spesielle stil både i tolkning og fremføring av tekster og melodier, norske som utenlandske. Gjennom sitt arbeid er JSØ  en inspirasjon for etablerte norske visekunstnere, men sterkest vil jeg fremheve hva han har betydd og betyr for yngre talenter som han bringer frem i lyset. »

Erik Bye

« Hans formidlingsevne og kunstneriske alvor har gjort at disse krevende konsertene har nådd svært godt ut til et ungdommelig publikum over hele landet. »

Tone Vandvik, leder for skolekonsertene hos Rikskonsertene

« Midt i den kulturelle kulden (under den kalde krigen) åpnet JSØ på egen hånd dører inn til deler av østeuropeisk kulturliv som vi knapt visste fantes. / … / Det var det ingen andre som gjorde. Han ga oss naboer av kjøtt og blod. »

Tomm Kristiansen, NRK-journalist, forfatter, Afrikakorrespondent

« Jørn Simen Øverli har hele sitt voksne liv vært en sjangeroverskridende kunstner og en bakmann og premissleverandør for visekunsten i Norge. Mye av arbeidet hans har vært bak kulissene og som katalysator for en rekke prosjekter som har fått stor betydning i inn – og utland. Gjennom 30 år han drevet et utrettelig arbeid for å åpne sansene på oss nordmenn for at virkeligheter fortoner seg annerledes enn vi trodde.

Det begynte med Polen. Øverli fikk fra tidlig på 80-tallet fram hvordan det polske folk over hodet ikke hørte hjemme i den østeuropeiske kommunistiske stereotypien hvor vi hadde plassert dem som en del av et fiendebilde gjennom den kalde krigen. Han viste oss et motsetningsfylt, surrealistisk, kjempende, poetisk og dypt katolsk Polen vi den gangen ikke ante eksisterte.

På slutten av 80-tallet og utover 90-tallet gjorde han et tilsvarende arbeid i forhold den moderne russiske sannhets- og ekthetssøkende folkesjela da han introduserte nordmenn for Vladimir Vysotskijs poetiske og musikalske univers.

Så endevendte han vår oppfatning av vår egen Alf Prøysen og fikk oss til å oppdage nattsidene bak den idylliske og koselige barnetimeonkelen. Man kunne nevne mye annet Øverli har plukket fram og satt ny lyssetting på, som for eksempel sangene til Bertolt Brecht og Hanns Eisler.

I det siste har han imidlertid vendt tilbake til Polen og angrepet poesien til vår snart største minoritet fra en annen kant. Mens han for det meste tidligere har bidratt med sine egne oversettelser og nytolkninger, er han nå entreprenør for samarbeidsprosjekter med andre sangere og musikere i storstilte konsertprosjekter på tvers av våre to land, der også flerspråklighet inngår, slik som i prosjektet ”Karuzela”.

I samarbeid med Rikskonsertene reiser hans polsk/norske gruppe omkring og gjester både norske og polske scener. Øverli skaper og videreutvikler kontaktflater mellom folk som det polske og det norske, på tvers av de vanlige mønstrene for tverrkulturelt samarbeid. »

Erik Hillestad, sangdikter og leder for Kirkelig Kulturverksted

leave1