Markaviser

Folkeviser fra Oslo

Jørn Simen Øverli har sparket i grus, tuster og stubber i Hovedstaden og dens nærmeste oppland og funnet fram et stort antall viser som må kunne betegnes som folkeviser fra Oslo-området.  Alle har opprinnelse og referanser innenfor markagrensa.

Med seg har han Stian Carstensen (trekkspill, banjo, fløyte og pedal steel), Frode Haltli (trekkspill) og Øyonn Groven Myhren (sang).

leave4Når vi sier Oslo Sentrum, så tenker de fleste på Spikersuppa, Dasslokket, Plata eller Stripa. Men sannheten er at hvis man prøver å omdanne Oslokartet til en skrå ellipse mellom Kirkeberget i Nordvest og Siggerud i Sørøst og søker mot sentrum i den, så kommer man til et sted i skauen midt mellom Sognsvann og Maridalsvannet hvor de fleste innbyggere for tiden er ekorn og skogmus, papirløse individer med oppholdstillatelse. Oslo Sentrum er egentlig i Nordmarka, i kjerneområdet til de skogene som har vært arnestedet for så vel norsk industri som norsk friluftsliv og skisport.

Når vi hører begrepet folkemusikk og prøver å forestille oss det landskapet hvor gamle sanger og slåtter har blitt til, så er det fort gjort at det første som kommer fram på netthinnen er en dal i Telemark eller en grend i Valdres. I hvert fall snakker vi sjelden om folkeviser fra Oslo. Men selvsagt finnes de.

Man må bare ta en liten trikketur til Sognsvann eller en bussreise til leave2Sørkedalen, så vil gårder og tufter dukke opp hvor mange gamle og nye viser er blitt til, viser som vitner om begivenheter, stemninger, personer og små og store drama i nær og fjern fortid.

Den tradisjonelle definisjonen av folkeviser er at det er melodier og tekster som ikke har noen kjent opphavsperson, men som har levd på folkemunne. Men selvsagt er alle folkeviser skapt av noen en gang. Og grunnen til at de er «anonyme» er at komponist og tekstforfatter er gått i glemmeboka. Kanskje er de blitt forandret gjennom generasjoners bruk, men også bak forandringene står det personer med navn og ansikter.

Det er bevissthetsutvidende å tenke på det materialet Jørn Simen har gravd fram som folkemusikk fra Oslo, og selv om en del av opphavsfolkene er kjente navn, så hører det med i den samme kategorien. Det hele er en ubrutt tradisjon som stadig videreføres, og sammen med et interessant materiale som forteller om begivenheter og folk som ligger et stykke tilbake i tid, har Jørn Simen også tatt med noen eksempler fra vår egen tid som tydeliggjør dette.

Blant visene som er med i dette utvalget finner vi Sørkedalsjenta og Månevise av Alf Prøysen, Tømmerhoggervise av Hans Aleksander Hansen, Marsjkonkurransen av Finn Bø og en lang rekke viser av ukjent komponist og forfatter.

 

leave1

 

foto: Helge Lien
foto: Helge Lien

BOK OG CD MED MARKAVISER FRA NORDMARKA OG KROKSKOGEN

MarkaviserBOK kan bestilles direkte fra Jørn Simen Øverli

CD kan bestilles direkte fra www.kkv.no

Kan også kjøpes/bestilles i platebutikker, bokbutikker eller nettbokhandler.

Her er link til artikkel i Aftenposten

Fra anmeldelser av CD-en

«Til sammen kan du gjerne se på tekst og musikk fra Øverli som et nytegnet kart over en til nå ukjent del av Markas kulturhistorie.»

Fra anmeldelse i Skiforeningens blad «Snø& Ski

«Sangene ble spilt inn på tre dager som må ha vært rene festen.»

«Sangene viser en av våre fremste visesangere I toppform.»

 

foto: Helge Lien
foto: Helge Lien