Leder i Oppland Arbeiderblad: Slipp Prøysen-tekstene fri

Publisert på trykk 19.07.2013 i Oppland Arbeiderblad, Seksjon: KOMMENTAR

Skal en visediktning holdes levende, må den stadig fornyes. Det gjelder Alf Prøysens viser også. Men skal det skje en fornyelse, må de som sitter på rettighetene bli langt mindre restriktive for å tillate ny musikk til tekstene.

Det er i høyeste grad på tide med et frislepp. For ingen diktning trives i lengden der det ikke får skje annet enn gjentakelser. Skal det være lov å sette nye melodier til eksisterende Prøysen-sanger? Det er det mange som har prøvd på, og de færreste har fått lov til det. Nå har debatten dukket opp igjen ved inngangen til årets Prøysenfestival. I Klassekampen har Prøysen-tolkeren Jørn Simen Øverli vist hvordan forsøk på å fornye Prøysen-visene stadig er blitt blokkert av rettighetshaverne. Og slik bør det jo ikke være.

slip_proysenteksterna_fri