Claus Drecker: Mørkere sider

Publisert på trykk 26.07.2013 i Klassekampen 

Claus Drecker, pensjonert arkitekt

 

Det er noen år siden Alf Prøysens hemmelige følelsesliv ble brakt til overflaten. I denne sommeruken dukket temaet opp igjen, denne gang i forbindelse med nyskapning av Prøysens viser og familiens motstand mot forandret melodisetting.

Litteraturprofessor Britt Andersen mener at man bør tørre å debattere Prøysens «mørkere sider». (Den negative overskriften er sannsynligvis valgt av Klassekampens journalist). Med «de mørkere sider» vises det selvfølgelig til hans påståtte dragning til andre menn. Det er dessverre en heterofil fordom at homofili hører til enkelte menneskers «mørke» side og det burde Klassekampens journalist notere seg.

Visesanger Ole Paus blåser så i samme trompet som han gjorde for noen år siden. Han må være en analfabet i forståelsen av menneskenes følelsesliv når han sier at «Legning er fullstendig uinteressant» som den store overskriften om hans medmenneskelige uvitenhet gir uttrykk for. Som homofil vet jeg hvilken innflytelse min seksuelle orientering har på min og andres hverdag. Hvor stor betydning en konform eller avvikende orientering har på en kunstners virke og sjeleliv. Det er uten tvil avgjørende for hans skapende evne.

Jeg er overbevist om at forståelsen av «hele» mennesket Alf Prøysen er svært vesentlig for forståelsen av hans skaperverk.

Claus Drecker, pensjonert arkitekt