Category Archives: Prøysen Debatt

Inger Merete Hobbelstad: Den neste løvetann Signaler

Publisert på trykk 20.07.2013 i Dagbladet.  Inger Merete Hobbelstad   Slitesterkt stoff, som Alf Prøysens tekster, tåler nye melodier. Faren for at de skal forskyve de gamle, er ikke stor. Er det fare for at verkene til Alf Prøysen støver ned? Ja, mener visesanger Jørn Simen Øverli. Han har hevdet i Klassekampen at arvingene etter Prøysen … Continue reading Inger Merete Hobbelstad: Den neste løvetann Signaler

Kritikerne roter

Publisert på trykk 19.07.2013 i Klassekampen Det er direkte feil å påstå at nye Prøysen-tolkinger blir blokkert, sier musiker Per Husby. – Meg bekjent er det ytterst sjelden at en utøvers tolking av eksisterende Prøysen-viser har blitt blokkert, om det overhodet har forekommet, sier den kjente musikeren, komponisten og orkesterlederen Per Husby. Han arbeider nå med … Continue reading Kritikerne roter

Hindrer ikke modernisering

Publisert på trykk 19.07.2013 i Klassekampen – Det blir helt feil å hevde at vi hindrer modernisering av Prøysens viser, sier Magne Amdahl, komponist og sønn av Bjarne Amdahl, som skrev melodier til flere av Alf Prøysens viser. Han reagerer på påstandene fra Øverli om at rettighetshaverne til Prøysens verker blokkerer for nyskapning. – Dette handler … Continue reading Hindrer ikke modernisering

Leder i Oppland Arbeiderblad: Slipp Prøysen-tekstene fri

Publisert på trykk 19.07.2013 i Oppland Arbeiderblad, Seksjon: KOMMENTAR Skal en visediktning holdes levende, må den stadig fornyes. Det gjelder Alf Prøysens viser også. Men skal det skje en fornyelse, må de som sitter på rettighetene bli langt mindre restriktive for å tillate ny musikk til tekstene. Det er i høyeste grad på tide med et frislepp. … Continue reading Leder i Oppland Arbeiderblad: Slipp Prøysen-tekstene fri

Få får tolke Prøysen

Publisert i tryk  20130717 i HA Tekst av Anders Grobstok Dalen   Prøysenfestivalen: Musikere som ønsker å tolke Prøysen får ofte nei til svar Karoline Amb er en av flere musikere som ønsker å tolke Prøysen på sin måte. Hun mener rettighetshaverne hadde vært bedre tjent med å tillate mer. Det har lenge bruset rundt foredlingen av Alf … Continue reading Få får tolke Prøysen

Lars Lillo-Stenberg: Tolkere bør få helt frie tøyler

Publisert på trykk 16.07.2013 i Klassekampen – De som velger å tolke Prøysens bør få helt frie tøyler så lenge de tar utgangspunkt i de eksisterende melodiene, sier musiker Lars Lillo-Stenberg, som har arbeidet med Alf Prøysens viser i en årrekke. Det var Lillo-Stenberg som skrev den nye melodien til «Tango for to», som Heidi Gjermundsen … Continue reading Lars Lillo-Stenberg: Tolkere bør få helt frie tøyler

Måtte droppe Prøysen-låt. Sangeren Heidi Gjermundsen Broch fikk ikke lov å spille inn den folkekjære visa «Tango for to»:

Publisert på trykk 16.07.2013 i Klassekampen 
Er Alf Prøysen mer utfordrende enn vi tror? Arven etter Prøysen. Av Dag Eivind Undheim Larsen. Heidi Gjermundsen Broch ble nektet å bruke en ny versjon av Prøysen-klassikeren «Tango for to» på plata hun ga ut i fjor. Hun mener Prøysen må tolkes på nytt i lys av vår … Continue reading Måtte droppe Prøysen-låt. Sangeren Heidi Gjermundsen Broch fikk ikke lov å spille inn den folkekjære visa «Tango for to»:

Frykter ikke fornyelse – Elin Prøysen slår tilbake mot kritikken av hvordan hun forvalter den musikalske arven etter faren:

Publisert på trykk 15.07.2013 i Klassekampen Tekst av Dag Eivind Undheim Larsen   Elin Prøysen avviser at hun skal ha hindret nytolkinger av farens verk. Alf Prøysen oppdages stadig av yngre generasjoner, slår hun fast. – Det er stort rom for hva man kan gjøre med pappas viser, og det er feil at vi som forvalter … Continue reading Frykter ikke fornyelse – Elin Prøysen slår tilbake mot kritikken av hvordan hun forvalter den musikalske arven etter faren:

Får ikke fornye Prøysen – Visesanger Jørn Simen Øverli tar et kraftig oppgjør med den rådende Prøysen-tradisjonen:

Publisert på trykk 13.07.201 i Klassekampen   Forsøk på å fornye visene til Alf Prøysen blir blokkert av rettighetshaverne, hevder Jørn Simen Øverli. Han er lei av at Prøysen framstilles som en ufarlig «barnetimeonkel». – Det er flere eksempler på at nytolkinger av visene til Alf Prøysen er blitt stoppet av rettighetshaverne, sier visesangeren Jørn Simen … Continue reading Får ikke fornye Prøysen – Visesanger Jørn Simen Øverli tar et kraftig oppgjør med den rådende Prøysen-tradisjonen:

Prøysenblokkeringen – Om kunstnerisk frihet for utøvende og skapende kunstnere fram mot Prøysenjubileet

Ett debattinlägg av Jørn Simen Øverli. Klassekampen 13 juli 2013 FAKTA Arven etter Prøysen Neste år er det 100 år siden Alf Prøysen ble født. I denne teksten hevder Jørn Simen Øverli at rettighetshaverne til Prøysens verker står i veien for modernisering av verkene og sangpoesien hans. Problemet er at rettighetshaverne legger for bastante føringer for hvordan arven skal forvaltes. Flere norske … Continue reading Prøysenblokkeringen – Om kunstnerisk frihet for utøvende og skapende kunstnere fram mot Prøysenjubileet