Ingvar Hovland: Gavn og glede

Publisert 24.07.2013 i Klassekampen
Ingvar Hovland, sangtekstforfatter

«If you love Alf Prøysen, set him free!» skriver Jørn Simen Øverli i Klassekampen 13. juli – og framholder det faktum at rettighetshaverne har nektet flere norske artister å bruke versjoner der Prøysens viser er fortolket på nye måter.

En av rettighetshaverne, komponist Magne Amdahl, sønn av Bjarne Amdahl, som skrev melodier til flere av Prøysens tekster, avviser at han står i veien for modernisering av Prøysens viser med den begrunnelse at det for han kun handler om å forvalte rettighetene etter sin far i tråd med åndsverkloven.

Personlig mener jeg det er ingen grunn til å anta at om nye melodier og versjoner skulle komme til, vil de gamle gå ut av bruk. Tvert imot. En økende interesse for Prøysens diktning generelt vil mest sannsynlig føre til økt interesse også for de «originale» versjonene. Rettighetshaverne til disse opprinnelige versjonene har, etter min oppfatning, bare fordeler av eventuelle nye, moderniserte innspillinger og utgivelser.

Det vil være langt verre, både for rettighetshaverne og alle oss andre som er glad i Prøysens viser, om den oppvoksende generasjon går glipp av denne skatten på grunn av stivbeinthet. Så når hundreårsjubileet nå står for døra: Sett Prøysen fri – til gavn og glede for alle!

Ingvar Hovland, sangtekstforfatter