Hindrer ikke modernisering

Publisert på trykk 19.07.2013 i Klassekampen

– Det blir helt feil å hevde at vi hindrer modernisering av Prøysens viser, sier Magne Amdahl, komponist og sønn av Bjarne Amdahl, som skrev melodier til flere av Alf Prøysens viser.

Han reagerer på påstandene fra Øverli om at rettighetshaverne til Prøysens verker blokkerer for nyskapning.

– Dette handler ikke om blokkering, men om å ivareta rettighetene til opphavsmennene i tråd med åndsverkloven. I mitt tilfellet dreier det seg om å forvalte rettighetene etter min far, Bjarne Amdahl, som hadde en avtale med Alf Prøysen om at de skulle dele royalty likt.

Jørn Simen Øverli hevder denne avtalen også inkluderte en overenskomst mellom Amdahl og Prøysen som sa at dersom Amdahl hadde komponert en melodi til en tekst av Prøysen, kunne ingen andre lage en ny.

Og det er nettopp denne avtalen som hindrer modernisering av Prøysens verker, ifølge Øverli.

Amdahl er uenig og mener det ikke er noe i veien for at Prøysen og faren hadde en slik avtale. Han hevder Øverlis kritikk er preget av mangel på kunnskap.

– Det er slik at jeg forholder meg til åndsverkloven slik den er regulert i det norske lovverket. Den er nokså klar: Setter man nye melodier til tekstene, så tukler man med selve åndsverket. Avtalen mellom min far og Alf Prøysen er også regulert av åndsverkloven,

Tidligere denne uka sa Heidi Gjermundsen Broch at det er nødvendig å slippe Prøysen «fri».

I 2012 ble hun nektet å ha med en nyskrevet versjon av den folkekjære Prøysen-visa «Tango for to» i forbindelse med en plateinnspilling.

– Hvorfor fikk hun ikke spille inn denne låten?

– Fordi dette var en melodi som Lars Lillo-Stenberg skrev til en forestilling på Nationaltheatret i 2001, på oppfordring fra daværende teatersjef Eirik Stubø. Men de hadde ikke spurt om tillatelse til å gjøre det. Vi fikk stanset bruken av melodien den gang. Derfor måtte jeg også sette foten da Broch ville benytte den ifjor. Det handler om å være prinsipiell, sier Amdahl.

– Hva slags nyskapning er du villig til å godta?

– Jeg er ikke prinsipielt imot at det settes nye melodier til tekstene, men da må det ligge til rette for det, og det gjør det sjelden.

Men Amdahl understreker at han ikke forkaster alle henvendelsene han får.

– Jeg har for eksempel sagt ja til jazzmusikerne i bandet Fire Fyrer, som ville gå løs på en nokså ukjent Prøysen-vise, kalt «Fly min lille vise». Men samtidig er vi nødt til å ha grenser for misbruken av åndsverk. Se bare på alle problemene som har kommet i kjølvannet av ulovlig nedlasting på nettet.